CREATIVE
CREATIVE

Thang điểm định cư tay nghề Úc

 

Yếu tố

Mô tả

Điểm

Tuổi tại thời điểm nhận thư mời

18-24

25 điểm

25-32

30 điểm

33-39

25 điểm

40-44

15 điểm

45-49

0 điểm

Trình độ Anh ngữ tại thời điểm nhận thư mời

Competent English – IELTS 6 / OET B

0 điểm

Proficient English – IELTS 7 / OET B

10 điểm

Superior English – IELTS 8 / OETB A

20 điểm

Kinh nghiệm làm việc ở Úc trong nghề nghiệp chỉ định hoặc những nghề nghiệp liên quan trực tiếp, tại thời điểmnhận thư mời

Từ 1 năm đến dưới 3 năm làm việc ở Úc (trong vòng 10 năm gần đây)

5 điểm

Từ 3 năm đến dưới 5 năm làm việc ở Úc (trong vòng 10 năm gần đây)

10 điểm

Từ 5 năm đến dưới 8 năm làm việc ở Úc (trong vòng 10 năm gần đây)

15 điểm

 

Từ 8 năm đến dưới 10 năm làm việc ở Úc (trong vòng 10 năm gần đây)

20 điểm

Kinh nghiệm làm việc ở hải ngoại trong nghề nghiệp chỉ định hoặc những nghề nghiệp liên quan trực tiếp tại thời điểm nhận thư mời

Từ 3 năm đến dưới 5 năm làm việc ở hải ngoại (trong vòng 10 năm gần đây)

5 điểm

Từ 5 năm đến dưới 8 năm làm việc ở Úc (trong vòng 10 năm gần đây)

10 điểm

 

Từ 8 năm đến dưới 10 năm làm việc ở Úc (trong vòng 10 năm gần đây)

15 điểm

Bằng cấp Úc (bằng Úc hoặc bằng nước ngoài được công nhận) tại thời điểmnhận thư mời

·         Bằng nghể cấp ở ngoài nước Úc được công nhận

·         Bằng AQFIII/IV cấp ở Úc

·         Bằng Diploma cấp ớ Úc

10 điểm

Bằng cử nhân Bachelor (bao gồm cà bằng Bachelor danh dự hoặc bằng Thạc sĩ Master)

15 điểm

Bằng Tiến sĩ

20 điểm

Bằng cấp Úc tại thời điểm nhận thư mời

Một hay nhiều bằng cấp Úc do một trường ở Úc cung cấp (đáp ứng yêu cầu 2 năm học ở Úc)

5 điểm

Các yếu tố khác, tại thời điểmnhận thư mời

Ngôn ngữ chỉ định thành thạo

5 điểm

Học tập tại 1 vùng ít dân

5 điểm

Kỹ năng của vợ/chồng đi cùng

5 điểm

Hoàn tất một năm học Professional year (vừa học vừa làm) trong vòng 4 năm gần đây tính từ ngày nhận thư mời

5 điểm

Được bảo lãnh/ chỉ định tại thời điểm nhận thư mời

Được chính quyền Bang/ Vùng lãnh thổ bảo lãnh (visa subsclass 190)

5 điểm

 

 

Được gia đình bảo lãnh hoặc chính quyền bang/vùng lãnh thổ bảo trợ tại 1 vùng ít dân tại Úc (visa subclass 489)

10 điểm

 

Here's where you can enter in text. Feel free to edit, move, delete or add a different page element.

 

 

Print Print | Sitemap
© Creative Consulting and Education Company Ltd. 2016 282B Nguyễn Trọng Tuyển, P.10, Q. Phú Nhuận, TPHCM Tel.: +84 28 73000963