CREATIVE
CREATIVE

CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG LIÊN BANG (FSTP)

CHƯƠNG TRÌNH CHO PHÉP NHỮNG NGƯỜI LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG CÓ THỂ ĐỊNH CƯ CANADA ÁP DỰNG KỂ TỪ THÁNG 1/2015

 

Các yêu cầu cho đương đơn:

  • Có kế hoặc sống ngoài Tỉnh Quebec
  • Đáp ứng yêu cầu tối thiểu về tiếng Anh hoặc tiếng Pháp cho mỗi kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết), như sau:
  •      CLB 5 (English) or NCLC 5 (French) cho kỹ năng nói và nghe, và:
  •      CLB 4 (English) or NCLC 4 (French) cho kỹ năng đọc và viết
  • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian (ít nhất 30h/tuần, 1560h/năm) hoặc kinh nghiệm làm việc bán thời gian tương đương trong một ngành nghề phổ thông trong vòng 5 năm trước khi nộp hồ sơ xin visa
  • Đáp ứng yêu cầu công việc cho nghề phổ thông như được mô tả trong Phân Loại ngành nghề quốc gia (NOC) (không yêu cầu chứng chỉ hoặc bằng cấp), và
  • Có thư mời làm việc toàn thời gian cho thời gian ít nhất 1 năm hoặc có một chứng chỉ  bằng cấp nghề được cấp bởi cơ quan của tỉnh hoặc vùng lãnh thổ của Canada
Print Print | Sitemap
© Creative Consulting and Education Company Ltd. 2016 282B Nguyễn Trọng Tuyển, P.10, Q. Phú Nhuận, TPHCM Tel.: +84 28 73000963