CREATIVE
CREATIVE

 

CÁC LOẠI THỊ THỰC DU HỌC ÚC

 

THỊ THỰC DU HỌC TIẾNG ANH 

(ELICOS - Subclass 570 -  Assessment Level 3)

Yêu cầu tiếng Anh

Không yêu cầu

Khả năng tài chính

 • Chứng minh đủ khả năng tài chính cho toàn bộ khóa học (tối đa 50 tuần)
 • Nếu chứng minh bằng sổ tiết kiệm thì sổ tiết kiệm đó phải đã được tích lũy 3 tháng trước ngày nộp Thị thực.
 • Chứng minh nguồn gốc phát sinh thu nhập của số tiền trong sổ tiết kiệm.

Yêu cầu khác

 • Tối đa của khóa học tiếng Anh là 50 tuần cho thị thực này, có thể gia hạn thêm tối đa 10 tuần nữa.
 • Phải cung cấp các bằng cấp, bảng điểm, học bạ của các khóa học trước đây và hiện tại.

 

TH THỰC DU HỌC CẤP 2 VÀ 3

(Secondary School Course -Subclass 571 - Assessment Level 3)

Yêu cầu tiếng Anh

 • Theo yêu cầu của trường
 • Được phép học tiếng Anh tối đa 40 tuần trước khóa học chính thức

Khả năng tài chính

 • Chứng tỏ có đủ khả năng tài chính cho 24 tháng đầu tại Úc.
 • Nếu chứng minh bằng sổ tiết kiệm thì sổ tiết kiệm đó phải đã được tích lũy 3 tháng trước ngày nộp Thị thực.
 • Chứng minh nguồn gốc phát sinh thu nhập của số tiền trong sổ tiết kiệm.  

Quy định khác

 • Nếu nộp Thị thực lần đầu, học sinh ít nhất đã học xong lớp 6, có độ tuổi phù hợp và sẽ tham gia khóa học ít nhất 16 tháng tại Úc hoặc đã từng học khóa học 2 năm do một trường của Úc dạy tại nước ngoài.
 • Nếu sau đó xin lại Thị thực tại Úc, phải học xong lớp 11 và đăng ký nhập học lớp 12 tại Úc
 • Quy định về tuổi: Lớp 12 (nhỏ hơn 20 tuổi khi bắt đầu học lớp 12), lớp 11 (nhỏ hơn 19 tuổi), lớp 10 (nhỏ hơn 18 tuổi)...

 

TH THC DU HỌC NGHỀ 

(Vocational Education And Training - Subclass 572 - Assessment Level 3)

Yêu cầu tiếng Anh

Nếu:

 • Học trực tiếp khóa học nghề, phải có tiếng Anh tối thiểu 5.5 IELTS
 • Nếu không, phải có tiếng Anh tối thiểu 4.5 IELTS, được phép học tối đa 30 tuần học A.V

Khả năng tài chính

Chứng tỏ có đủ khả năng tài chính cho 24 tháng đầu tại Úc.

 • Nếu chứng minh bằng sổ tiết kiệm thì sổ tiết kiệm đó phải đã được tích lũy 3 tháng trước ngày nộp Thị thực.
 • Chứng minh nguồn gốc phát sinh thu nhập của số tiền trong sổ tiết kiệm.  

Yêu cầu khác

Học hết lớp 11 hay tương đương (Cung cấp Học bạ, bảng điểm)

 

TH THC DU HỌC BẬC CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC

(Higher Education Sector – Subclass 573 - Assessment Level 2)

Yêu cầu tiếng Anh

Theo yêu cầu của trường cao đẳng/đại học

Khả năng tài chính

 • Chứng tỏ có đủ khả năng tài chính cho 12 tháng đầu tại Úc.
 • Chứng minh nguồn gốc phát sinh thu nhập của số tiền trong sổ tiết kiệm. 

Yêu cầu khác

Đáp ứng các yêu cầu của trường về thành tích học tập trong quá khứ (học bạ, bảng điểm)

 

TH THC NGHIÊN CỨU SINH (Thạc sĩ nghiên cứu hoặc Tiến Sĩ)

(Postgraduate Research Sector - Subclass 574  - Assessment Level 1)

Yêu cầu tiếng Anh

Theo yêu cầu của trường đại học

Khả năng tài chính

Phải chứng tỏ trên đơn xin thị thực về việc có đủ tiền để chi trả cho việc đi lại, học phí và chi phí sinh hoạt.

Quy định khác

 

TH THỰC DU HỌC CÁC KHÓA HỌC KHÔNG CẤP CHỨNG CHỈ

(Non-award - Subclass 575 - Assessment Level 3)

Yêu cầu tiếng Anh

Nếu:

 • Học trực tiếp khóa học nghề, phải có tiếng Anh tối thiểu 5.5 IELTS
 • Nếu không, phải có tiếng Anh tối thiểu 4.5 IELTS, được phép học tối đa 30 tuần học A.V

Khả năng tài chính

Chứng tỏ có đủ khả năng tài chính cho 24 tháng đầu tại Úc.

 • Nếu chứng minh bằng sổ tiết kiệm thì sổ tiết kiệm đó phải đã được tích lũy 3 tháng trước ngày nộp Thị thực.
 • Chứng minh nguồn gốc phát sinh thu nhập của số tiền trong sổ tiết kiệm.  

Yêu cầu khác

Học hết lớp 11 hay tương đương (Cung cấp Học bạ, bảng điểm)

Ngoài ra còn có thị thực cho du học sinh đi diện học bổng chính phủ Úc (AusAID) - Subclass 576

 

Print Print | Sitemap
© Creative Consulting and Education Company Ltd. 2016 282B Nguyễn Trọng Tuyển, P.10, Q. Phú Nhuận, TPHCM Tel.: +84 28 73000963