Business talent (Thường trú nhân) (Tiểu loại 132) - đã tạm ngưng nhận hồ sơ

Thị thực này yêu cầu đương đơn phải được bảo trợ bởi tiểu bang/vùng, ít hơn 55 tuổi. Thị thực cho phép đương đơn và gia đình nhận được thường trú nhân tại Úc.

Có 2 chương trình:

 1. Significant Business History (Doanh nhân có lịch sử hoạt động kinh doanh tốt)

Để nộp hồ sơ xin thị thực diện này, đương đơn và/hoặc người hôn phối (hoặc kết hợp cả hai) phải thỏa mãn các điều kiện sau:

§        Có một sự nghiệp kinh doanh thành công

§        Có tài sản ròng trong doanh nghiệp (trị giá tối thiểu $400.000 AUD trong 2 năm của 4 năm tài chính gần nhất)

§        Có doanh nghiệp và tài sản cá nhân trị giá tối thiểu 1.500.000 AUD

§        Đã đạt được doanh thu hàng năm từ các hoạt động kinh doanh của mình ít nhất 3.000.000 AUD trong ít nhất 2 năm của 4 năm tài chính gần nhất.

  •   Sở hữu ít nhất: 
    51% của doanh nghiệp có doanh số hàng năm ít hơn 400.000 AUD hoặc
    30% của doanh nghiệp có doanh số hàng năm nhiều hơn 400.000 AUD hoặc
    10% của doanh nghiệp được niêm yết

§        Cam kết tiếp tục duy trì lợi ích sở hữu chủ trong hoạt động kinh doanh tại Úc, trực tiếp liên quan đến việc điều hành của doanh nghiệp đó

§        Đương đơn và người hôn phối không có tiền sử từng có hoạt động kinh doanh không được phép.
 

             Ít hơn 55 tuổi

 2. Venture Capital Entrepreneur 

Đương đơn phải đầu tư vào một quỹ đầu tư của Úc (thuộc Australian Venture Capital Association Limited.) để hình thành doanh nghiệp và phát triển kinh doanh cho các hoạt động kinh doanh có triển vọng mang lại lợi nhuận cao ít nhất 1 triệu đô la Úc. 

 

 

Print | Sitemap
© Creative Consulting Education and Investment 2024, 2B Cộng Hòa, P.4, Q.Tân Bình, TPHCM Tel.: +84 28 39975859 - 0913427666