Thị thực lao động bảo lãnh bởi doanh nghiệp

Đây là loại thị thực cho phép một doanh nghiệp Úc hoặc doanh nghiệp nước ngoài được phép bảo lãnh cho người lao động nhập cư đến Úc làm việc trong thời hạn từ 3 tháng đến 4 năm.

Điều kiện áp dụng cho loại thị thực này:

-               Đối với chủ doanh nghiệp:

§        Thể hiện đang có hoạt động kinh doanh hoạt động hợp pháp

§        Là người thuê lao động trực tiếp

§        Có dữ liệu kinh doanh tốt và chịu sự ràng buộc theo luật nhập cư (doanh nghiệp phải cam kết sẽ trả mức lương tối thiểu theo quy định của luật nhập cư)

§        Phải chứng tỏ rằng việc sử dụng lao động nước ngoài này sẽ mang lại lợi ích cho nước Úc

§        Phải chứng tỏ rằng doanh nghiệp đã và sẽ có các chính sách đào tạo, huấn luyện cho lực lượng lao động hiện có của doanh nghiệp

§        Phải chứng tỏ rằng doanh nghiệp không thể tuyển dụng được lao động trong nước cho các vị trí tuyển dụng

§        Phải chứng tỏ rằng doanh nghiệp sẽ tuyển dụng lao động thường trú nhân và công dân của Úc.

-               Đối với người lao động:

§        Được bảo lãnh bởi doanh nghiệp tuyển dụng

§        Được trả mức lương tối thiểu theo quy định của chính phủ Úc

§        Có bằng cấp, kinh nghiệm làm việc phù hợp theo quy định cho vị trí công việc được tuyển dụng

§        Có trình độ tiếng Anh đủ để làm việc (IELTS đạt điểm tối thiểu 5.0)

 

 

 

Print | Sitemap
© Creative Consulting and Education Company Ltd. 2016 282B Nguyễn Trọng Tuyển, P.10, Q. Phú Nhuận, TPHCM Tel.: +84 28 39975859 - 0913427666