Business Innovation and Investment (Permanent) - Tiểu loại 888

 

THỊ THỰC ĐỊNH CƯ ÚC DÀNH CHO DOANH NHÂN VÀ

NHÀ ĐẦU TƯ DIỆN Ý TƯỞNG KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ  (THƯỜNG TRÚ)

 

Thị thực này dành cho các đương đơn đang:

 -  Được bảo trợ bởi tiểu bang/vùng

  - Đang nắm giữ thị thực tạm trú diện Business Innovation and Investment (tiểu loại 188)

  - Phải thỏa mãn điều kiện của thị thực mình đang sở hữu

Có 2 chương trình

1. Business Innovation (Ý tưởng kinh doanh)

Để nộp hồ sơ xin thị thực diện này, đương đơn phải đang ở tại Úc ít nhất 1 năm trong 2 năm trước khi nộp thị thực. Đương đơn và/hoặc người hôn phối phải thỏa mãn điều kiện:

 • Đã tiếp tục và trực tiếp tham gia quản lý hoạt động kinh doanh trong hoạt động kinh doanh chính
   
  (hoặc 2 hoạt động kinh doanh chính) ít nhất 2 năm trước khi nộp hồ sơ xin thị thực.
 •  Đã đạt được doanh thu hàng năm từ các hoạt động kinh doanh chính (hoặc 2 hoạt động kinh doanh) của mình ít nhất  300.000 AUD trong năm tài chính gần nhất
 • Sở hữu ít nhất: 
  51% của doanh nghiệp có doanh số hàng năm ít hơn 400.000 AUD hoặc
  30% của doanh nghiệp có doanh số hàng năm nhiều hơn 400.000 AUD hoặc
  10% của doanh nghiệp được niêm yết
 • Đã nhận được mã số đăng ký kinh doanh ABN cho từng hoạt động kinh doanh
 • Đã nộp Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh đến Cơ quan thuế của Úc.     
 • Đương đơn phải không được mua lại cơ sở kinh doanh chính (hoặc 2 hoạt động kinh doanh chính) từ người đã từng là đương đơn hoặc đã nắm giữ thị thực thường trú Business Innovation và Investment (tiểu loại 888), trừ khi đương đơn và người đó đã hợp tác kinh doanh trong hoạt động kinh doanh chính ít nhất 1 năm trước khi nộp hồ sơ xin thị thực này.

Đương đơn và/hoặc người hôn phối (hoặc cả hai kết hợp) cũng phải thỏa mãn hai trong các tiêu chí sau đây:

 • Tài sản ròng của hoạt động kinh doanh chính (hoặc 2 hoạt động kinh doanh chính) tại Úc ít nhất 200.000 AUD suốt năm trước khi nộp thị thực. 
 • Giá trị tài sản ròng của cá nhân và hoạt động kinh doanh tại Úc phải đạt ít nhất 600.000 AUD suốt năm trước khi nộp hồ sơ xin thị thực
 • Đương đơn phải tuyển dụng ít nhất 2 lao động toàn thời gian vào thời điểm 1 năm trước khi nộp hồ sơ xin thị thực tại cơ sở kinh doanh chính hoặc 2 cơ sở kinh doanh chính thỏa mãn là
 • Công dân Úc hoặc
 • Thường trú nhân Úc hoặc
 • Công dân New Zealand và
 • Không phải là thành viên gia đình
        

  2. Investor


Đương đơn phải đang ở tại Úc và sở hữu thị thực tạm trú diện Business Innovation and Investment (tiểu loại 188) ít nhất 2 năm trong 4 năm trước khi nộp hồ sơ xin thị thực.
Đương đơn và/hoặc người hôn phối phải thỏa mãn một trong 2 điều kiện sau:

 • Đang đầu tư vào chính phủ tiểu bang/vùng ít dân ít nhất 4 năm.
 • Hồ sơ thỏa mãn phù hợp với luật pháp của nước Úc về các vấn đề: thuế, chế độ hưu trí, điều kiện tuyển dụng và việc làm và các luật lệ khác liên quan đến doanh nghiệp.
 • Không liên quan đến hoạt động không được kinh doanh hoặc đầu tư.
 • Mong muốn tiếp tục hoạt động kinh doanh và đầu tư tại Úc.
Print | Sitemap
© Creative Consulting Education and Investment 2024, 2B Cộng Hòa, P.4, Q.Tân Bình, TPHCM Tel.: +84 28 39975859 - 0913427666