ThanG điểm định cư diện Business Innovation and Investment

Yếu tố

Mô tả

Điểm

Tuổi

18-24

20

25-32

30

33-39

25

40-44

20

45-49

15

Trình độ Anh ngữ

Vocational trở lên – IELTS >= 5.0

5

Proficient trở lên – IELTS >= 7.0

10

Bằng cấp Úc

Bằng nghề, Diploma, Bachelor do Úc cấp hoặc được Bộ công nhận

5

Băng Cử nhân về Kinh doanh, Khoa học và Kỹ thuật

10

Kinh nghiệm kinh doanh

Hơn 4 năm kinh nghiệm

10

Hơn 7 năm kinh nghiệm

15

Kinh nghiệm đầu tư

Hơn 4 năm kinh nghiệm

10

Hơn 7 năm kinh nghiệm

15

Khả năng tài chính

Tài sản cá nhân và doanh nghiệp

            AUD 800 000

            AUD 1.3 triệu

            AUD 1.8 triệu

            AUD 2.25 triệu

 

5

15

25

35

Doanh thu kinh doanh

            AUD 500 000

            AUD 1 triệu

            AUD 1.5 triệu

            AUD 2 triệu

 

5

15

25

35

Ý tưởng

Bằng sáng chế hay thiết kế có đăng ký

15

Bằng chứng đăng ký tên thương mại

10

Bằng chứng hợp đồng liên doanh

5

Bằng chứng kinh doanh xuất khẩu

15

Gazelle business (doanh nghiệp tăng trường tốc độ 20% hàng năm  trở lên)

10

Bằng chứng biên nhận tiền trợ cấp hoặc nhận vốn liên doanh.

10

Chỉ định bang và vùng lãnh thổ

Trường hợp đặc biệt (hạn chế)

10

 

 

 

 

Print | Sitemap
© Creative Consulting Education and Investment 2024, 2B Cộng Hòa, P.4, Q.Tân Bình, TPHCM Tel.: +84 28 39975859 - 0913427666