THỊ THỰC DIỆN CON BẢO LÃNH CHA MẸ

Đây là loại thị thực cho phép cha/mẹ của những công dân hoặc thường trú nhân Úc hoặc các công dân New Zealand phù hợp có thể nộp hồ sơ xin thị thực định cư dài hạn tại Úc.

Điều kiện áp dụng cho loại thị thực này:

- Quy định cho với người bảo lãnh:

  • Người bảo lãnh phải là công dân hoặc thường trú nhân Úc hoặc là công dân New Zealand thỏa điều kiện bảo lãnh định cư.
  • Người bảo lãnh phải lớn hơn 18 tuổi. Tuy nhiên, trong trường hợp người con nhỏ hơn 18 tuổi, người bảo hộ (bà con gần, người hôn phối lớn hơn 18 tuổi của người bảo lãnh) hoặc tổ chức cộng đồng có thể thay mặt bảo lãnh cho đương đơn.
  • Người bảo lãnh có thể là con ruột, con nuôi hoặc con kế của đương đơn.

- Quy định cho đương đơn:

  • Nếu con lớn hơn 18 tuổi, đương đơn phải được bảo lãnh bởi con của mình.
  • Phải có nửa số người con của mình là thường trú nhân của Úc
  • Con của đương đơn phải sống tại Úc nhiều hơn bất kỳ nước nào khác

 

 

Print | Sitemap
© Creative Consulting Education and Investment 2024, 2B Cộng Hòa, P.4, Q.Tân Bình, TPHCM Tel.: +84 28 39975859 - 0913427666