CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ DIỆN BẢO LÃNH GIA ĐÌNh

Chương trình này cho phép một công dân hoặc thường trú nhân tại Canada bảo lãnh cho người hôn phối (vợ/chồng kể cả người đồng tính và người sống chung như vợ chồng không có hôn thú), con còn phụ thuộc (bao gồm cả con nuôi) và những người bà con khác như là cha mẹ hoặc là ông bà để trở thành thường trú nhân của Canada.

Có 2 qui trình khác nhau về việc đánh giá hồ sơ xin bảo lãnh thân nhân:

  • Áp dụng cho bảo lãnh người hôn phối và/hoặc con còn phụ thuộc gia đình.
  • Áp dụng cho bảo lãnh những người bà con thỏa điều kiện khác.


Những điều kiện chính mà người bảo lãnh cần thỏa mãn:

  • Ít nhất 18 tuổi
  • Là công dân hoặc thường trú nhân của Canada.
  • Người bảo lãnh và người được bảo lãnh phải ký thỏa thuận bảo trợ cam kết rằng người bảo lãnh phải tài trợ tài chính cho người được bảo lãnh nếu cần. Thỏa thuận này cũng nói rõ là người được bảo lãnh phải thực sự cố gắng để tự lo tài chính cho mình. Trẻ em phụ thuộc dưới 22 tuổi không cần phải ký thỏa thuật này. Trường hợp xin định cư vào tỉnh Quebec, hai bên phải ký cam kết ràng buộc này với chính phủ của Tỉnh Quebec.
  • Người bảo lãnh phải cam kết bảo trợ tài chính cho người bà con được bảo lãnh và những người đi cùng trong khoảng thời gian từ 3 -10 năm tùy theo tuổi tác và mối quan hệ sau khi họ định cư tại Canada.
Print | Sitemap
© Creative Consulting and Education Company Ltd. 2016 282B Nguyễn Trọng Tuyển, P.10, Q. Phú Nhuận, TPHCM Tel.: +84 28 39975859 - 0913427666