tHỊ THỰC DIỆN BẢO LÃNH BỞI NGƯỜI HÔN PHỐI HOẶC CON CÒN PHỤ THUỘC

Thị thực này cho phép một công dân hoặc thường trú nhân tại Canada bảo lãnh cho vợ/chồng hợp pháp, người có quan hệ lâu dài như vợ/chồng được công nhận hoặc con của mình định cư tại Canada.

- Người bảo lãnh cần đáp ứng những điều kiện sau:

 • Ít nhất 18 tuổi
 • Là công dân hoặc thường trú nhân của Canada
 • Người bảo lãnh và người được bảo lãnh phải ký thỏa thuận bảo trợ cam kết rằng người bảo lãnh phải tài trợ tài chính cho người được bảo lãnh nếu cần. Thỏa thuận này cũng nói rõ là người được bảo lãnh phải thực sự cố gắng để tự lo tài chính cho mình.
 • Người bảo lãnh phải bảo trợ tài chính cho người hôn phối 3 năm sau khi người này định cư tại Canada.
 • Người bảo lãnh phải bảo trợ tài chính cho con còn phụ thuộc trong vòng 10 năm hoặc cho đến khi đứa con được 25 tuổi (tùy theo điều kiện nào đến trước).
 • Không được bảo lãnh một người hôn phối khác trong vòng 3 năm sau khi người hôn phối này trở thành thường trú nhân.


- Điều kiện yêu cầu cho người hôn phối:

 • Phải trên 16 tuổi
 • Phải là hôn nhân hợp pháp, có giấy đăng ký kết hôn hoặc phải có giấy tờ xác nhận về mối quan hệ hôn nhân thực tế (common-law, de-facto) và duy nhất ít nhất 12 tháng liên tục. Trong trường hợp vợ chồng không có giấy đăng ký kết hôn, đương đơn cần cung cấp các bằng chứng rằng 2 vợ chồng đã cùng nhau xây dựng một gia đình chung, chia xẻ quyền sỡ hữu tài sản, chi phí và có địa chỉ liên lạc chung.


- Điều kiện áp dụng cho con còn phụ thuộc được bảo lãnh:

 • Dưới 22 tuổi và chưa có gia đình
 • Là một sinh viên/học sinh học toàn thời gian, chủ yếu dựa vào tài chính của cha mẹ trước khi 22 tuổi hoặc sau khi kết hôn (nếu lập gia đình trước năm 22 tuổi); hoặc
 • Phụ thuộc tài chính với cha mẹ trước năm 22 tuổi bởi vì bị tật nguyền.
Print | Sitemap
© Creative Consulting Education and Investment 2024, 2B Cộng Hòa, P.4, Q.Tân Bình, TPHCM Tel.: +84 28 39975859 - 0913427666