THỊ THỰC DIỆN BẢO LÃNH CHO NHỮNG NGƯỜI BÀ CON KHÁC

Thị thực này cho phép một công dân hoặc thường trú nhân tại Canada bảo lãnh cho thân nhân mình định cư tại Canada, bao gồm những người có các mối quan hệ sau:
  • Cha, mẹ
  • Ông, bà
  • Anh chị em, cháu cô/gì/chú/cậu, cháu nội đã mồ côi. Những người này phải dưới 18 tuổi còn độc thân.
  • Những người bà con đi cùng với những người được bảo lãnh ở trên (Ví dụ: người hôn phối, con còn phụ thuộc)
  • Những người bà con khác ở bất kỳ tuổi nào và quan hệ ra sao, miễn là người bảo lãnh phải không thể bảo lãnh ai trong số những người bà con được đề cập ở trên và cũng không có bà con hiện là công dân hoặc thường trú nhân tại Canada.

Người bảo lãnh cần đáp ứng những điều kiện sau:
 
  • Ít nhất 18 tuổi
  • Là công dân hoặc thường trú nhân của Canada, đang sinh sống tại Canada
  • Người bảo lãnh và người được bảo lãnh phải ký thỏa thuận bảo trợ cam kết rằng người bảo lãnh phải tài trợ tài chính cho người được bảo lãnh nếu cần. Thỏa thuận này cũng nói rõ là người được bảo lãnh phải thực sự cố gắng để tự lo tài chính cho mình. Trẻ em phụ thuộc dưới 22 tuổi không cần phải ký thỏa thuật này. Trường hợp xin định cư vào tỉnh Quebec, hai bên phải ký cam kết ràng buộc này với chính phủ của Tỉnh Quebec.
  • Người bảo lãnh phải cam kết bảo trợ tài chính cho người bà con được bảo lãnh và những người đi cùng trong khoảng thời gian từ 3 -10 năm tùy theo tuổi tác và mối quan hệ sau khi họ định cư tại Canada.
Print | Sitemap
© Creative Consulting Education and Investment 2024, 2B Cộng Hòa, P.4, Q.Tân Bình, TPHCM Tel.: +84 28 39975859 - 0913427666