ĐỊNH CƯ CANADA DIỆN ĐẦU TƯ

Chương trình định cư Canada diện đầu tư liên bang nhằm thu hút những doanh nhân đầu tư khoảng 800,000 CAD vào nền kinh tế của Canada.

Những ứng viên diện này phải thỏa mãn những điều kiện tối thiểu sau đây:

1.      Ít nhất 2 trong 5 năm gần nhất trước khi nộp hồ sơ xin visa:

1.1.          Phải quản lý hoặc sở hữu tỷ lệ phần trăm vốn của một doanh nghiệp đạt chuẩn, hoặc:

1.2.          Phải quản lý ít nhất 5 nhân viên toàn thời gian của doanh nghiệp.

2.      Sở hữu tài sản trị giá ít nhất 1,600,000 CAD, đạt được một cách hợp pháp

3.      Sẵn sàng và có thể đầu tư 800.000 CAD vàoCanada

4.      Thể hiện rằng ứng viên có đủ tiền để tự lo cho bản thân và gia đình sau khi đến Canada.

Khoản đầu tư 800.000 CAD này của ứng viên sẽ được quản lý bởi Bộ Di Trú Canda và được bảo đảm bởi các Tỉnh của Canada nơi sử dụng số tiền này để tạo công ăn việc làm và hỗ trợ cho sự phát triển của các ngành kinh tế trong vùng.

Bộ Di Trú Canada sẽ hoàn lại số tiền đầu tư này mà không trả lãi suất khoảng 5 năm sau ngày nộp tiền đầu tư.

Lưu ý: “Doanh nghiệp chuẩn”  ở mục 1.1 là doanh nghiệp phải thỏa mãn: không nhằm mục đích thu lợi tức từ thu nhập đầu tư (như lãi, lợi tức trên cổ phần hoặc vốn đầu tư) và đương đơn phải cung cấp bằng chứng rằng doanh nghiệp thỏa mãn ít nhất 2 trong 4 tiêu chí sau:

  1. Phần trăm vốn chủ sở hữu, tỷ lệ với số lượng nhân viên toàn thời gian, phải bằng hoặc nhiều hơn hai nhân viên toàn thời gian mỗi năm
  2. Phần trăm vốn chủ sở hữu, tỷ lệ với doanh thu hàng năm, phải bằng hoặc nhiều hơn $500,000
  3. Phần trăm vốn chủ sở hữu, tỷ lệ với lợi nhuận ròng của năm, phải bằng hoặc nhiều hơn $50,000; hoặc
  4. Phần trăm vốn chủ sở hữu, tỷ lệ với tài sản ròng cuối năm, phải bằng hoặc nhiều hơn $125,000
Print | Sitemap
© Creative Consulting Education and Investment 2024, 2B Cộng Hòa, P.4, Q.Tân Bình, TPHCM Tel.: +84 28 39975859 - 0913427666