ĐỊNH CƯ DIỆN DOANH NHÂN VÀ ĐẦU TƯ TẠI TỈNH QUEBEC

1. CHƯƠNG TRÌNH DIỆN DOANH NHÂN


Đương đơn có thể lựa chọn nộp hồ sơ cho một trong 2 chương trình sau:

 • Khả năng để thực hiện một dự án kinh doanh: Đương đơn phải nộp dự án kinh doanh với mục đích thành lập hoặc mua lại một doanh nghiệp (nông nghiệp, công nghiệp hoặc thương mại) tại Quebec mà đương đơn phải một mình hoặc cùng với những người khác hàng ngày quản lý và điều hành doanh nghiệp đó. Đương đơn một mình hoặc cùng người hôn phối phải kiểm soát ít nhất 25% cổ phần trị giá ít nhất 100.000 CAD.
 • Mua lại một doanh nghiệp tại Quebec: Đương đơn một mình hoặc cùng người hôn phối kiểm soát ít nhất 25% cổ phần trị giá ít nhất 100.000 CAD trong một doanh nghiệp (nông nghiệp, thương mại hoặc công nghiệp) đã được mua lại tại Québec. Đương đơn phải một mình hoặc cùng với những người khác hàng ngày quản lý và điều hành doanh nghiệp đó.

Đương đơn của chương trình này cần thỏa mãn những điều kiện sau đây:

 • Đương đơn và người hôn phối (nếu có) sở hữu hợp pháp tài sản ròng trị giá ít nhất 300.000 CAD.
 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm điều hành một doanh nghiệp kinh doanh có lãi và hợp pháp trong các lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp hoặc thương mại, toàn thời gian, trong khoảng 5 năm trước ngày nộp hồ sơ. Đương đơn một mình hoặc cùng người hôn phối sở hữu ít nhất 25% cổ phần của doanh nghiệp.
 • Đương đơn phải cam kết thực hiện các điều kiện sau đây ít nhất 1 năm trong suốt 3 năm sau khi trở thành thường trú nhân tại Québec.
  • Thành lập hoặc mua lại toàn bộ hoặc một phần một doanh nghiệp về nông nghiệp, thương mại hoặc công nghiệp tại Québec. Trong doanh nghiệp đó, đương đơn phải nắm giữ 25% cổ phần, trị giá tối thiểu 100.000 CAD. Doanh nghiệp phải tạo ra việc làm cho ít nhất một người dân bản xứ toàn thời gian (ít nhất 30 giờ làm việc/tuần). Nếu là doanh nghiệp về nông nghiệp sẽ không bị ràng buộc về điều kiện làm việc toàn thời gian này.
  • Tham gia vào việc điều hành và quản lý hàng ngày doanh nghiệp


Việc đánh giá hồ sơ còn dựa trên các yếu tố khác như:

 • Tuổi của đương đơn và người hôn phối (nếu có)
 • Bằng cấp và ngành nghề đã được đào tạo của đương đơn và người hôn phối (nếu có)
 • Khả năng ngoại ngữ
 • Phẩm chất cá nhân và kiến thức về Québec
 • Tùy theo chương trình đương đơn lựa chọn mà các yếu tố về khả năng thực hiện dự án hoặc là các bước để tiếp quản một doanh nghiệp sẽ được tính đến.

 

 

2. CHƯƠNG TRÌNH DIỆN ĐẦU TƯ


Điều kiện:

 • Đương đơn phải sở hữu tài sản ròng trị giá ít nhất 1,600.000 CAD, có được thông qua các hoạt động kinh doanh hợp pháp.
 • Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm trong 5 năm gần nhất về quản lý tại một doanh nghiệp về nông nghiệp, công nghiệp hoặc thương mại kinh doanh hợp pháp hoặc một doanh nghiệp chuyên môn hợp pháp (doanh nghiệp phải có ít nhất 2 nhân viên (không kể nhà đầu tư)), hoặc phải có kinh nghiệm quản lý cho trong chính phủ hoặc trong một tổ chức quốc tế..
 • Ký kết một thỏa thuận đầu tư trị giá 800.000 CAD với một trung gian tài chính (công ty quỹ hoặc môi giới – broker or trust company) được ủy quyền tham gia vào Chương trình được đầu tư này của chính phủ.

Việc đánh giá hồ sơ còn dựa trên các yếu tố khác như: Tuổi của đương đơn, bẳng cấp và ngành nghề đã được đào tạo, khả năng ngoại ngữ, phẩm chất cá nhân.
 

3. CHƯƠNG TRÌNH DIỆN TỰ LÀM CHỦ


Điều kiện:

 • Đương đơn phải tự tạo công việc cho mình bằng cách hành nghề chuyên môn (profession) hoặc phổ thông (trade) bằng tiền của mình tại Québec.
 • Đương đơn và người hôn phối (nếu có) sở hữu tài sản ròng trị giá ít nhất 100.000 CAD có được một cách hợp pháp miễn là người hôn phối phải cùng đi đến Canada.
 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm với tư cách là người tự làm chủ trong ngành nghề định hành nghề tại Québec


Việc đánh giá hồ sơ còn dựa trên các yếu tố khác như:

 • Tuổi của đương đơn và người hôn phối (nếu có)
 • Bằng cấp và ngành nghề đã được đào tạo của đương đơn và người hôn phối (nếu có)
 • Khả năng ngoại ngữ
 • Phẩm chất cá nhân và kiến thức về Québec
 • Tùy theo chương trình đương đơn lựa chọn mà các yếu tố về khả năng thực hiện dự án hoặc là các bước để tiếp quản một doanh nghiệp sẽ được tính đến.
Print | Sitemap
© Creative Consulting and Education Company Ltd. 2016 282B Nguyễn Trọng Tuyển, P.10, Q. Phú Nhuận, TPHCM Tel.: +84 28 39975859 - 0913427666