ĐỊNH CƯ DIỆN DOANH NHÂN, ĐẦU TƯ TẠI PRICE EDWARD ISLAND (PEI)

1.CHƯƠNG TRÌNH DIỆN ĐẦU TƯ CỦA PEI (PARTNER)


Chương trình chỉ định này áp dụng cho những ứng viên tiềm năng có ý định nhập cư Úc, có khả năng đầu tư 200.000 CAD vào một công ty tại PEI và đảm trách vị trí Giám Đốc (Director) hoặc Quản trị viên cấp cao (Senior Manager).

Ứng viên phải thỏa mãn những điều kiện sau:

 • Sở hữu tài sản trị giá tối thiểu 400.000 CAD
 • Sử dụng một công ty/tổ chức trung gian về đầu tư được cấp phép của Chương trình Chỉ Định của tỉnh PEI.
 • Đầu tư $200.000 CAD bằng  hình thức cổ phần ưu đãi vào một công ty phù hợp tại PEI
 • Trở thành Giám Đốc hoặc là Quản trị viên cấp cao của công ty đầu tư.
 • Ký quỹ (Good Faith Deposit) 25.000 CAD cho chính phủ tỉnh PEI. Số tiền này sẽ được hoàn lại sau khi đương đơn định cư 1 năm tại PEI.
 • Tuổi dưới 55. Ưu tiên đương đơn tuổi từ 21 đến 49
 • Tốt nghiệp Phổ thông trung học
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm quản lý hoặc sở hữu chủ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến nền kinh tế của PEI
 • Có khả năng ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc Pháp) đủ để trả lời phỏng vấn. Trong trường hợp, đương đơn không có đủ khả năng ngoại ngữ phải ký quỹ thêm 20.000 CAD cho chính phủ tỉnh PEI. Số tiền này sẽ được hoàn lại cho đương đơn sau 1 năm định cư tại Canada và đương đơn phải đạt được trình độ ngoại ngữ ở mức trung bình cho 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết.

 

2.CHƯƠNG TRÌNH DOANH NHÂN CỦA PEI (ENTREPRENEUR)

Chính phủ PEI tìm kiếm những doanh nhân có kỹ năng và nghị lực, có những ý tưởng kinh doanh tốt để có thể thành công tại môi trường đặc biệt của PEI. Ứng viên phải có những thế mạnh và kinh nghiệm, ý tưởng kinh doanh phù hợp với thế mạnh của mình để có thể nộp đơn cho chương trình này.


Ứng viên phải thỏa mãn những điều kiện sau:

 • Sỡ hữu tài sản tối thiểu trị giá 400.000 CAD.
 • Sẵn sàng đầu tư tối thiểu 200.000 CAD để thành lập một doanh nghiệp mới hoặc mua lại tối thiểu 33% cổ phần của doanh nghiệp hiện có.
 • Có kế hoạch kinh doanh thể hiện rằng đương đơn có khả năng thành lập một doanh nghiệp thành công trong môi trường kinh doanh tại PEI.
 • Ký quỹ tiền đầu tư kinh doanh 100.000 CAD (Business Investment Deposit) theo biên bản giao kèo với chính phủ PEI. Số tiền này được hoàn lại cho đương đơn 1 năm sau khi định cư và thành lập doanh nghiệp tại Canada.
 • Đương đơn cũng được yêu cầu phải ký quỹ (Good Faith Deposit) 25.000 CAD cho chính phủ tỉnh PEI. Số tiền này sẽ được hoàn lại sau khi đương đơn định cư 1 năm tại PEI.
 • Có khả năng ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc Pháp) đủ để trả lời phỏng vấn. Trong trường hợp, đương đơn không có đủ khả năng ngoại ngữ phải ký quỹ thêm 20.000 CAD cho chính phủ tỉnh PEI. Số tiền này sẽ được hoàn lại cho đương đơn sau 1 năm định cư tại Canada và đương đơn phải đạt được trình độ ngoại ngữ ở mức trung bình cho 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết.
 • Ít hơn 55 tuổi
 • Ít nhất đã học qua 14 năm (bao gồm cả 1 hoặc nhiều chứng chỉ, bằng cấp sau cấp 3).
 • Có vài năm kinh nghiệm về quản lý trong một lĩnh vực liên quan của nền kinh tế PEI (ưu tiên chủ doanh nghiệp)

PEI chấp nhận đương đơn chưa có khả năng nói tiếng Anh hoặc Pháp nhưng có thế mạnh về trình độ học vấn hoặc kỹ năng quản lý có thể chuyển giao sang Canada. Đương đơn có kỹ năng quản lý đặc biệt vẫn được xem xét cho dù thiếu hụt về trình độ học vấn.

Print | Sitemap
© Creative Consulting and Education Company Ltd. 2016 282B Nguyễn Trọng Tuyển, P.10, Q. Phú Nhuận, TPHCM Tel.: +84 28 39975859 - 0913427666