CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG LIÊN BANG (FSTP)

CHƯƠNG TRÌNH CHO PHÉP NHỮNG NGƯỜI LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG CÓ THỂ ĐỊNH CƯ CANADA ÁP DỰNG KỂ TỪ THÁNG 1/2015

 

Các yêu cầu cho đương đơn:

  • Có kế hoạch sống ngoài Tỉnh Quebec
  • Đáp ứng yêu cầu tối thiểu về tiếng Anh hoặc tiếng Pháp cho mỗi kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết), như sau:

§  CLB 5 (English) or NCLC 5 (French) cho kỹ năng nói và nghe, và:

§  CLB 4 (English) or NCLC 4 (French) cho kỹ năng đọc và viết

  • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian (ít nhất 30h/tuần, 1560h/năm) hoặc kinh nghiệm làm việc bán thời gian tương đương trong một ngành nghề phổ thông trong vòng 5 năm trước khi nộp hồ sơ xin visa
  • Đáp ứng yêu cầu công việc cho nghề phổ thông như được mô tả trong Phân Loại ngành nghề quốc gia (NOC) (không yêu cầu chứng chỉ hoặc bằng cấp), và
  • Có thư mời làm việc toàn thời gian cho thời gian ít nhất 1 năm hoặc có một chứng chỉ  bằng cấp nghề được cấp bởi cơ quan của tỉnh hoặc vùng lãnh thổ của Canada.

CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO NHÂN VIÊN TRÌNH ĐỘ CAO LIÊN BANG (FSWP)

Chương Trình Định Cư Nhân Viên Trình Độ Cao Liên Bang là một cách phổ biến nhất để nhập cư đến Canada cho những người có học vấn, kinh nghiệm làm việc, kiến thức về tiếng Anh hoặc tiếng Pháp và một số khả năng khác nhằm giúp họ có thể ổn định cuộc sống một cách thành công như một thường trú nhân tại Canada. Chương trình nhập cư liên bang dạng trình độ cao cho phép người nhập cư đến Canada như một thường trú nhân và hoàn toàn có thể hội nhập vào các thị trường lao động nội địa mà không cần đến sự bảo trợ của người sử dụng lao động và không cần đến quá trình xin giấy phép lao động sau khi được cấp thẻ thường trú, không như dạng Work Permit (làm việc ngắn hạn)


Đương đơn phải đạt được các tiêu chuẩn tối thiểu sau đây để có thể tham gia vào chương trình Nhân Viên Trình Độ Cao Liên Bang (FSWP) dòng Express Entry

  • Họ có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong 10 năm trở lại đây ở một trong danh sách ngành nghề loại O, A, B cho dòng nhân viên trình độ cao; hoặc
  • Họ có một đề nghị làm việc đủ điều kiện và 2 năm kinh nghiệm cho dòng thợ tay nghề cao, hoặc
  • Họ có 1 năm kinh nghiệm làm việc tại Canada đủ điều kiện để nộp đơn theo dòng Kinh nghiệm Canada.

Các đơn theo chương trình nhập cư liên bang dạng tay nghề cao được đánh giá dựa trên 6 tiêu chí chính: độ tuổi, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, khả năng ngôn ngữ và khả năng thích ứng như sau:

 

Trình độ học vấn

Tối đa 25 điểm

Ngôn ngữ

Tối đa 28 điểm

Kinh nghiệm

Tối đa 15 điểm

Đã được sắp xếp công việc (AEO*)

Tối đa 10 điểm

 

Độ tuổi

Tối đa 12 điểm

 

Khả năng hòa nhập

Tối đa 10 điểm

 

Số điểm tổng cộng

Tối đa 100 điểm

 

Số điểm tối thiểu cần phải đạt được

67 điểm

 
 

Các nguyên tắc để đăng ký theo dạng tay nghề cao có thể thay đổi theo từng thời điểm, vì vậy, trước khi đăng ký, bạn nên đảm bảo rằng bạn đã tham khảo các tiêu chuẩn chọn lọc được cập nhật mới nhất và quen thuộc với các quy trình nộp đơn hiện tại.

Nếu bạn không đạt tiêu chuẩn cho chương trình này, bạn có thể nộp đơn vào một chương trình nhập cư đến Canada khác. Kornova có thể giúp bạn quyết định chương trình nhập cư Canada nào là sự lựa chọn đúng đắn dành cho bạn.

Yêu cầu ngôn ngữ tối thiểu

Tất cả các ứng viên tiềm năng cho chương trình FSWP đầu tiên phải xác định xem họ đáp ứng yêu cầu tối thiểu mới về ngôn ngữ: theo chuẩn Ngôn ngữ Canada (Canadian Language Benchmark) (CLB) cấp độ 7 hoặc Niveaux de compétence linguistique canadiens  (NCLC) cấp độ 7 trong tất cả bốn kỹ năng (nghe, nói, đọc và viết). Để chứng minh khả năng ngôn ngữ, ứng viên tiềm năng phải làm bài kiểm tra ngôn ngữ của bên thứ ba từ một tổ chức được Bộ chấp thuận và gửi kết quả kiểm tra cùng với hồ sơ đến CIC.

Kết quả kiểm tra ngôn ngữ được chấp nhận bởi CIC có giá trị hai năm kể từ ngày họ được phát hành bởi các tổ chức được chỉ định.

Các tổ chức kiểm tra ngôn ngữ được CIC chỉ định bao gồm:

Canadian English Language Proficiency Index Program (CELPIP),

International English Language Testing System (IELTS), and

Test d’évaluation de français (TEF).

Các bài kiểm tra ngôn ngữ của bên thứ ba được chấm điểm khác nhau bởi mỗi tổ chức. Dưới đây là những điểm trên mỗi bài kiểm tra tương ứng với chuẩn ngôn ngữ Canada (Canadian Language Benchmark) (CLB) 7 hoặc Niveaux de compétence linguistique canadiens (NCLC) 7 hoặc cao hơn:

Tiếng Anh

Canadian English Language Proficiency Index Program (CELPIP)

Người nộp đơn FSWP phải đạt ít nhất 4L trong bài thi CELPIP tổng quát trong mỗi trong số bốn kỹ năng để đáp ứng yêu cầu ngôn ngữ tối thiểu.

Điểm 4L trong bài thi CELPIP tổng quát tương ứng với CLB 7.  Điểm 4H tương ứng với CLB 8, và điểm trong 5 hoặc cao hơn tương ứng với CLB 9 hoặc cao hơn.

Hệ thống Kiểm tra Anh ngữ Quốc tế International English Language Testing System(IELTS)

Người nộp đơn FSWP phải đạt điểm tối thiểu là 6,0 cho bài kiểm tra IELTS tổng quát  với mỗi trong số bốn kỹ năng để đáp ứng yêu cầu ngôn ngữ tối thiểu CLB 7.

Tiếng Pháp

Test d’évaluation de français  (TEF)

Người nộp đơn FSWP phải đạt ít nhất 206 điểm cho kỹ năng  đọc, 248 trong kỹ năng nghe, và 309 trong cả 2 kỹ năng nói và viết cho bài kiểm tra TEF để đáp ứng yêu cầu tối thiểu của ngôn ngữ NCLC 7.

 

Print | Sitemap
© Creative Consulting and Education Company Ltd. 2016 282B Nguyễn Trọng Tuyển, P.10, Q. Phú Nhuận, TPHCM Tel.: +84 28 39975859 - 0913427666