DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI MỸ VÀ VỊ TRÍ XẾP HẠNG TRÊN THẾ GIỚI

 

STT

XẾP HẠNG

TÊN TRƯỜNG

1

1

MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY

2

2

STANFORD UNIVERSITY

3

3

HARVARD UNIVERSITY

4

4

PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY

5

5

UNIVERSITY OF CALIFORNIA BERKELEY

6

6

UNIVERSITY OF MICHIGAN

7

7

UNIVERSITY OF WISCONSIN MADISON

8

8

UNIVERSITY OF MINNESOTA

9

9

UNIVERSITY OF ILLINOIS URBANA CHAMPAIGN

10

10

CORNELL UNIVERSITY

11

11

UNIVERSITY OF TEXAS AUSTIN

12

12

UNIVERSITY OF WASHINGTON

13

13

UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA

14

14

COLUMBIA UNIVERSITY NEW YORK

15

15

UNIVERSITY OF CHICAGO

16

16

TEXAS A&M UNIVERSITY

17

17

UNIVERSITY OF CALIFORNIA LOS ANGELES

18

18

UNIVERSITY OF ARIZONA

19

19

UNIVERSITY OF MARYLAND

20

20

PURDUE UNIVERSITY

21

21

VIRGINIA POLYTECHNIC INSTITUTE AND STATE UNIVERSITY

22

22

UNIVERSITY OF FLORIDA

23

23

MICHIGAN STATE UNIVERSITY

24

24

INDIANA UNIVERSITY

25

26

UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA CHAPEL HILL

26

28

RUTGERS UNIVERSITY

27

29

DUKE UNIVERSITY

28

30

GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY

29

31

CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY

30

32

UNIVERSITY OF CALIFORNIA SAN DIEGO

31

33

NEW YORK UNIVERSITY

32

34

UNIVERSITY OF PITTSBURGH

33

35

UNIVERSITY OF VIRGINIA

34

36

PRINCETON UNIVERSITY

35

39

UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA

36

41

YALE UNIVERSITY

37

42

JOHNS HOPKINS UNIVERSITY (Note 2)

38

44

UNIVERSITY OF CALIFORNIA DAVIS

39

45

NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY

40

46

WASHINGTON UNIVERSITY SAINT LOUIS

41

48

UNIVERSITY OF UTAH

42

49

UNIVERSITY OF COLORADO BOULDER

43

51

UNIVERSITY OF CALIFORNIA SANTA BARBARA

44

52

UNIVERSITY OF GEORGIA

45

53

UNIVERSITY OF CALIFORNIA IRVINE

46

54

IOWA STATE UNIVERSITY

47

56

ARIZONA STATE UNIVERSITY

48

58

FLORIDA STATE UNIVERSITY

49

62

OREGON STATE UNIVERSITY

50

64

UNIVERSITY OF IOWA

51

65

CARNEGIE MELLON UNIVERSITY

52

66

UNIVERSITY OF NEBRASKA LINCOLN

53

69

GEORGE MASON UNIVERSITY

54

71

UNIVERSITY OF MISSOURI COLUMBIA

55

74

UNIVERSITY OF CONNECTICUT

56

80

BOSTON UNIVERSITY

57

81

UNIVERSITY OF OREGON

58

83

STATE UNIVERSITY OF NEW YORK BUFFALO

59

85

OHIO STATE UNIVERSITY

60

87

UNIVERSITY OF TENNESSEE KNOXVILLE

61

88

UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS AMHERST

62

89

NORTHWESTERN UNIVERSITY

63

90

RICE UNIVERSITY

64

91

UNIVERSITY OF KENTUCKY

65

92

UNIVERSITY OF NEW MEXICO

66

95

UNIVERSITY OF ROCHESTER

67

97

WASHINGTON STATE UNIVERSITY PULLMAN

68

98

BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY

69

101

UNIVERSITY OF CALIFORNIA SANTA CRUZ

70

106

UNIVERSITY OF DELAWARE

71

108

LOUISIANA STATE UNIVERSITY

72

110

COLORADO STATE UNIVERSITY

73

117

BROWN UNIVERSITY

74

119

VANDERBILT UNIVERSITY

75

121

UNIVERSITY OF NOTRE DAME

76

122

OKLAHOMA STATE UNIVERSITY

77

123

ROCHESTER INSTITUTE OF TECHNOLOGY

78

124

CITY UNIVERSITY OF NEW YORK

79

126

DREXEL UNIVERSITY

80

127

UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA

81

130

UNIVERSITY OF KANSAS

82

131

UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA

83

138

UNIVERSITY OF HOUSTON

84

143

UNIVERSITY OF OKLAHOMA

85

145

AUBURN UNIVERSITY

86

149

KANSAS STATE UNIVERSITY

87

150

UNIVERSITY OF ILLINOIS CHICAGO

88

152

SYRACUSE UNIVERSITY

89

154

RENSSELAER POLYTECHNIC INSTITUTE

90

158

UNIVERSITY OF CALIFORNIA SAN FRANCISCO

91

164

DARTMOUTH COLLEGE

92

175

WAYNE STATE UNIVERSITY

93

176

EMORY UNIVERSITY

94

177

UNIVERSITY OF CALIFORNIA RIVERSIDE

95

181

STONY BROOK UNIVERSITY

96

184

UNIVERSITY OF MARYLAND BALTIMORE COUNTY

97

187

UNIVERSITY OF VERMONT

98

188

UTAH STATE UNIVERSITY

99

189

UNIVERSITY OF NORTH TEXAS

100

190

TEXAS TECH UNIVERSITY

 

 

Print | Sitemap
© Creative Consulting and Education Company Ltd. 2016 282B Nguyễn Trọng Tuyển, P.10, Q. Phú Nhuận, TPHCM Tel.: +84 28 39975859 - 0913427666