DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI NHẬT BẢN

VÀ VỊ TRÍ XẾP HẠNG TRÊN THẾ GIỚI

 

 

STT

XẾP HẠNG

TÊN TRƯỜNG

1

61

UNIVERSITY OF TOKYO

2

142

KYOTO UNIVERSITY

3

162

KEIO UNIVERSITY

4

239

UNIVERSITY OF TSUKUBA

5

276

OSAKA UNIVERSITY

6

282

NAGOYA UNIVERSITY

7

292

TOKYO INSTITUTE OF TECHNOLOGY

8

294

TOHOKU UNIVERSITY

9

392

KYUSHU UNIVERSITY

10

483

UNITED NATIONS UNIVERSITY

11

501

RITSUMEIKAN UNIVERSITY

12

548

KOBE UNIVERSITY

13

608

HIROSHIMA UNIVERSITY

14

646

WASEDA UNIVERSITY

15

697

UNIVERSITY OF ELECTRO-COMMUNICATIONS

16

702

JAPAN ADVANCED INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY

17

735

HOSEI UNIVERSITY

18

736

TOKYO UNIVERSITY OF SCIENCE

19

759

TOKAI UNIVERSITY

20

761

RYUKOKU UNIVERSITY

21

764

DOSHISHA UNIVERSITY

22

796

NARA INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY

23

813

YAMAGATA UNIVERSITY

24

814

OKAYAMA UNIVERSITY

25

827

GUNMA UNIVERSITY

26

831

MIE UNIVERSITY

27

839

NIHON UNIVERSITY

28

855

NIIGATA UNIVERSITY

29

882

SHINSHU UNIVERSITY

30

940

KYUSHU INSTITUTE OF TECHNOLOGY

31

946

MEIJI UNIVERSITY

32

957

YAMAGUCHI UNIVERSITY

33

959

CHIBA UNIVERSITY

34

981

OSAKA CITY UNIVERSITY

35

982

GIFU UNIVERSITY

36

1009

EHIME UNIVERSITY

37

1012

KANAZAWA UNIVERSITY

38

1015

NAGAOKA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

39

1019

NAGASAKI UNIVERSITY

40

1020

SOPHIA UNIVERSITY

41

1023

UNIVERSITY OF TOKUSHIMA

42

1043

KUMAMOTO UNIVERSITY

43

1054

CHUO UNIVERSITY

44

1074

TOKYO UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY

45

1077

YOKOHAMA NATIONAL UNIVERSITY

46

1089

SHIZUOKA UNIVERSITY

47

1109

TOKYO UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES

48

1113

UNIVERSITY OF THE RYUKYUS

49

1114

KAGOSHIMA UNIVERSITY

50

1194

HITOTSUBASHI UNIVERSITY

51

1211

KANSAI UNIVERSITY

52

1226

TOKYO UNIVERSITY OF SCIENCE

53

1239

KWANSEI GAKUIN UNIVERSITY

54

1263

NANZAN UNIVERSITY

55

1291

RIKKYO UNIVERSITY SAINT PAUL'S UNIVERSITY

56

1299

UNIVERSITY OF AIZU

57

1302

SAGA UNIVERSITY

58

1320

SAITAMA UNIVERSITY

59

1329

UNIVERSITY OF YAMANASHI

60

1337

HOKKAIDO UNIVERSITY

61

1370

KOCHI UNIVERSITY

62

1388

TOKYO DENKI UNIVERSITY

63

1414

TOKYO GAKUGEI UNIVERSITY

64

1428

KINKI UNIVERSITY

65

1447

KYOTO SANGYO UNIVERSITY

66

1451

KAGAWA UNIVERSITY

67

1476

NAGOYA INSTITUTE OF TECHNOLOGY

68

1505

TOKYO METROPOLITAN UNIVERSITY

69

1510

TOKYO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

70

1515

FUKUOKA UNIVERSITY

71

1524

OCHANOMIZU WOMEN'S UNIVERSITY

72

1537

IBARAKI UNIVERSITY

73

1540

CHUKYO UNIVERSITY

74

1545

TOTTORI UNIVERSITY

75

1551

WAKAYAMA UNIVERSITY

76

1599

IWATE UNIVERSITY

77

1610

AOYAMA GAKUIN UNIVERSITY

78

1621

OSAKA KYOIKU UNIVERSITY

79

1627

KITASATO UNIVERSITY

80

1653

IWATE PREFECTURAL UNIVERSITY

81

1659

GAKUSHUIN UNIVERSITY

82

1662

SENSHU UNIVERSITY

83

1670

HIROSAKI UNIVERSITY

84

1671

MIYAGI UNIVERSITY OF EDUCATION

85

1712

TOYO UNIVERSITY

86

1734

HIROSHIMA CITY UNIVERSITY

87

1786

UTSUNOMIYA UNIVERSITY

88

1831

KOGAKUIN UNIVERSITY

89

1838

NARA WOMEN'S UNIVERSITY

90

1867

AICHI UNIVERSITY OF EDUCATION

91

1869

MEIJI GAKUIN UNIVERSITY

92

1875

MUSASHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY

93

1882

SHIMANE UNIVERSITY

94

1888

FUKUI UNIVERSITY

95

1893

CHUBU UNIVERSITY

96

1910

SHIBAURA INSTITUTE OF TECHNOLOGY

97

1959

TOKYO MEDICAL AND DENTAL UNIVERSITY

98

1990

AKITA UNIVERSITY

99

1992

MIYAZAKI UNIVERSITY

100

2023

KYOTO INSTITUTE OF TECHNOLOGY

101

2073

KYOTO NOTRE DAME UNIVERSITY

102

2075

UNIVERSITY OF SHIZUOKA

103

2091

AICHI UNIVERSITY

104

2104

HOKKAIDO UNIVERSITY OF EDUCATION

105

2111

OITA UNIVERSITY

106

2132

TOHO UNIVERSITY

107

2152

INTERNATIONAL CHRISTIAN UNIVERSITY

108

2157

SOKA UNIVERSITY

109

2167

FUKUOKA INSTITUTE OF TECHNOLOGY

110

2174

KANAGAWA UNIVERSITY

111

2194

YOKOHAMA CITY UNIVERSITY

112

2196

NARA UNIVERSITY OF EDUCATION

113

2211

KANAZAWA INSTITUTE OF TECHNOLOGY

114

2225

TEIKYO UNIVERSITY

115

2226

MEISEI UNIVERSITY

116

2310

SEIKEI UNIVERSITY

117

2334

OSAKA INDUSTRIAL UNIVERSITY

118

2364

WAKKANAI HOKUSEI GAKUEN UNIVERSITY

119

2366

SHIGA UNIVERSITY

120

2379

MURORAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

121

2433

SAPPORO MEDICAL UNIVERSITY

122

2439

DAITO BUNKA UNIVERSITY

123

2443

TOKYO KEIZAI UNIVERSITY

124

2534

FUJITA HEALTH UNIVERSITY

125

2548

UNIVERSITY OF THE AIR

126

2550

KONAN UNIVERSITY

127

2591

RITSUMEIKAN ASIA PACIFIC UNIVERSITY

128

2669

TOKYO INTERNATIONAL UNIVERSITY

129

2702

TOKYO NATIONAL UNIVERSITY OF FINE ARTS AND MUSIC

130

2705

KURUME UNIVERSITY

131

2718

TOYO GAKUEN UNIVERSITY

132

2728

KYOTO SEIKA UNIVERSITY

133

2766

FUKUSHIMA UNIVERSITY

134

2778

KOCHI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

135

2797

TAMA ART UNIVERSITY

136

2799

MATSUYAMA UNIVERSITY

137

2806

INSTITUTE OF ADVANCED MEDIA ARTS AND SCIENCES

138

2814

TOKAI UNIVERSITY EDUCATIONAL SYSTEM

139

2894

NAGOYA UNIVERSITY OF COMMERCE AND BUSINESS ADMINISTRATION

140

2911

HYOGO UNIVERSITY OF TEACHER EDUCATION

141

2929

NIPPON MEDICAL SCHOOL

142

2933

SHIGA UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE

143

2934

KYOTO UNIVERSITY OF EDUCATION

144

2936

NARUTO UNIVERSITY OF EDUCATION

145

2940

KANTO GAKUIN UNIVERSITY

146

2950

KOKUGAKUIN UNIVERSITY

147

2953

DOKKYO UNIVERSITY

148

2999

AICHI GAKUIN UNIVERSITY

149

3005

BUNKYO UNIVERSITY

150

3009

FUKUI PREFECTURAL UNIVERSITY

151

3016

OBIHIRO UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND VETERINARY MEDICINE

152

3040

NAGOYA CITY UNIVERSITY

153

3052

TOKYO WOMAN'S CHRISTIAN UNIVERSITY

154

3080

MEIJO UNIVERSITY

155

3093

UNIVERSITY OF TOYAMA

156

3119

HYOGO UNIVERSITY OF EDUCATION

157

3175

KOMAZAWA UNIVERSITY

158

3220

TOKYO INSTITUTE OF POLYTECHNICS

159

3225

DOKKYO UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE

160

3233

OTARU UNIVERSITY OF COMMERCE

161

3234

JOETSU UNIVERSITY OF EDUCATION

162

3235

SANNO UNIVERSITY

163

3287

KYOTO WOMEN'S UNIVERSITY

164

3288

OSAKA INSTITUTE OF TECHNOLOGY

165

3321

NIIGATA SEIRYO UNIVERSITY

166

3338

UNIVERSITY OF SHIGA PREFECTURE

167

3362

REITAKU UNIVERSITY

168

3368

CHIBA UNIVERSITY OF COMMERCE

169

3371

GRADUATE UNIVERSITY FOR ADVANCED STUDIES

170

3417

JAPAN WOMEN'S UNIVERSITY

171

3427

NATIONAL DEFENSE ACADEMY OF JAPAN

172

3441

KITAMI INSTITUTE OF TECHNOLOGY

173

3443

KYUSHU SANGYO UNIVERSITY

174

3513

KUMAMOTO INSTITUTE OF TECHNOLOGY

175

3531

UNIVERSITY OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL HEALTH

176

3560

OSAKA GAKUIN UNIVERSITY

177

3565

ASIA UNIVERSITY

178

3572

TOKYO UNIVERSITY OF MARINE SCIENCE & TECHNOLOGY

179

3600

TOKYO UNIVERSITY OF INFORMATION SCIENCES

180

3677

TAKUSHOKU UNIVERSITY

181

3688

SAPPORO GAKUIN UNIVERSITY

182

3689

MUSASHINO ART UNIVERSITY

183

3705

FUKUOKA UNIVERSITY OF EDUCATION

184

3764

OBIRIN UNIVERSITY

185

3830

HIROSHIMA INSTITUTE OF TECHNOLOGY

186

3851

INTERNATIONAL UNIVERSITY OF JAPAN

187

3852

LEC TOKYO LEGAL MIND UNIVERSITY

188

3868

TOHOKU GAKUIN UNIVERSITY

189

3888

JICHI MEDICAL SCHOOL

190

3919

OKAYAMA PREFECTURAL UNIVERSITY

191

3923

FUTURE UNIVERSITY-HAKODATE

192

3963

KURASHIKI UNIVERSITY OF SCIENCE AND THE ARTS

193

3966

ASAHIKAWA MEDICAL COLLEGE

194

3980

NATIONAL GRADUATE INSTITUTE FOR POLICY STUDIES

195

3996

HIROSHIMA SHUDO UNIVERSITY

196

3998

TOHOKU UNIVERSITY OF ART & DESIGN

197

4004

SEINAN GAKUIN UNIVERSITY

198

4007

YOKKAICHI UNIVERSITY

199

4027

KOKUSHIKAN UNIVERSITY

200

4043

NATIONAL INSTITUTE OF FITNESS AND SPORTS KANOYA

201

4056

KUMAMOTO GAKUEN UNIVERSITY

202

4071

OSAKA UNIVERSITY OF ECONOMICS

203

4089

JOSAI INTERNATIONAL UNIVERSITY

204

4096

KYORIN UNIVERSITY

205

4108

HAMAMATSU UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE

206

4109

TOIN UNIVERSITY OF YOKOHAMA

207

4127

KYOTO PREFECTURAL UNIVERSITY OF MEDICINE

208

4180

OSAKA UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES

209

4215

TSUKUBA WOMENS UNIVERSITY

210

4230

TOKYO UNIVERSITY OF AGRICULTURE

211

4232

SENDAI NATIONAL COLLEGE OF TECHNOLOGY

212

4243

KYUSHU INSTITUTE OF DESIGN

213

4252

TAMAGAWA UNIVERSITY

214

4260

SURUGADAI UNIVERSITY

215

4296

SETSUNAN UNIVERSITY

216

4311

MIYAGI UNIVERSITY

217

4317

KAWASAKI UNIVERSITY OF MEDICAL CARE

218

4321

OSAKA ELECTRO-COMMUNICATION UNIVERSITY

219

4330

HOKUSEI GAKUEN UNIVERSITY

220

4337

HEARTWARE UNIVERSITY

221

4342

TAKASAKI CITY UNIVERSITY OF ECONOMICS

222

4348

KYOTO UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES

223

4355

KINJO GAKUIN UNIVERSITY

224

4361

TEIKYO UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

225

4362

HOKKAIDO INSTITUTE OF TECHNOLOGY

226

4363

OSAKA MEDICAL COLLEGE

227

4371

SHOWA UNIVERSITY

228

4374

NIIGATA UNIVERSITY OF MANAGEMENT

229

4401

AKITA PREFECTURAL UNIVERSITY

230

4405

TOYAMA UNIVERSITY OF INTERNATIONAL STUDIES

231

4417

TOKYO DENTAL COLLEGE

232

4441

GIFU SHOTOKU GAKUEN UNIVERSITY

233

4455

NIIGATA INSTITUTE OF TECHNOLOGY

234

4471

RYUTSU KEIZAI UNIVERSITY

235

4478

WAKO UNIVERSITY

236

4508

SAITAMA MEDICAL SCHOOL

237

4533

CHIBA INSTITUTE OF TECHNOLOGY

238

4572

KITAKYUSHU UNIVERSITY

239

4594

SAINT ANDREW'S UNIVERSITY

240

4604

AICHI PREFECTURAL UNIVERSITY

241

4611

KOCHI NATIONAL COLLEGE OF TECHNOLOGY

242

4612

HIMEJI INSTITUTE OF TECHNOLOGY (PART OF UNIVERSITY OF HYOGO)

243

4613

MUKOGAWA WOMEN'S UNIVERSITY

244

4630

JISSEN WOMEN'S UNIVERSITY

245

4633

TOYAMA PREFECTURAL UNIVERSITY

246

4647

GIFU UNIVERSITY FOR EDUCATION AND LANGUAGES

247

4673

AICHI MEDICAL UNIVERSITY

248

4685

KYOTO PREFECTURAL UNIVERSITY

249

4720

OTEMON GAKUIN UNIVERSITY

250

4722

SHOWA WOMEN'S UNIVERSITY

251

4725

KOBE GAKUIN UNIVERSITY

252

4737

JUNTENDO UNIVERSITY

253

4763

TOKYO MEDICAL UNIVERSITY

254

4764

FUKUI NATIONAL COLLEGE OF TECHNOLOGY

255

4776

NIPPON INSTITUTE OF TECHNOLOGY

256

4796

YASUDA WOMEN'S UNIVERSITY WOMEN'S COLLEGE

257

4817

TOKYO UNIVERSITY OF PHARMACY AND LIFE SCIENCE

258

4828

ATOMI COLLEGE

259

4833

JOSAI UNIVERSITY

260

4876

KOBE DESIGN UNIVERSITY

261

4898

KOBE SHOIN WOMEN'S UNIVERSITY

262

4908

HOKKAIDO UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES

263

4939

BUKKYO UNIVERSITY

264

4963

SAPPORO UNIVERSITY

265

4994

FUKUSHIMA MEDICAL COLLEGE

 

 

Print | Sitemap
© Creative Consulting Education and Investment 2024, 2B Cộng Hòa, P.4, Q.Tân Bình, TPHCM Tel.: +84 28 39975859 - 0913427666